SEMINAR USAHAWAN INDUSTRI ASAS TANI JABATAN PERTANIAN NEGERI SEMBILAN BERSAMA ESM MACHINERY KL